توزیع اطلاعات

محصولات سری انتشار اطلاعات Giada همه به طور کلی از سیستم های مختلف اطلاعات چند رسانه ای که بر روی سیستم عامل مبتنی بر اینترنت در حال اجرا است پشتیبانی میکند و به طور کامل و یکپارچه با تمام اطلاعات رسانه های موجود در سیستم سازگار است.

مکان های مورد استفاده

Office Building
Office Building
Chain Shopping Mall
Chain Shopping Mall
Theater
Theater
Airport
Airport
Hotel
Hotel
Hospital
Hospital
Business District
Business District

طراحی و ظاهر جمع و جور
کامپیوتر سری انتشار اطلاعات Giada با بدنه فوق العاده نازک و جمع و جور طراحی شده و در حال حاضر با ساختاربهینه برای مینی رایانه های شخصی طراحی شده است

کنترل فعال JAHC
تکنولوژی کنترل سخت افزار JAHC برای حل شکست کاربردی است که در مواردی رخ می دهد مانند قطع برق و یا اتفاقاتی که ناشی از وابستگی تنظیم نرم افزار است.

تکنولوژی تراشه State-of -the-art
سری انتشار اطلاعات Giada بر روی پردازنده های مبتنی بر معماری اینتل اجرا میشود. آنها بهتر به تطبیق بین عملکرد و مصرف برق و به طور مستقیم یکپارچگی اجرایی دست پیدا میکنند.

کیفیت بالا/مدیریت گواهی نامه

321(1)

زمینه های کاربرد

Giada P280 کاربردی در جلسات کنفرانس
Giada OPS Solution کاربردی در کلاس درس
Giada OPS Solutions در موسسات آموزشی
بازگشت به بالا